Evlilik Öncesi Danışmanlık Alınmalı mı?

Evlilik Öncesi Danışmanlık Alınmalı mı?

Evlilik aslına bakarsanız toplumsal ve bireysel açıdan kişileri ve toplumun en küçük birimi olan aile durumunu düzene sokan bir unsurdur. Ancak değişen yaşam tarzları, bireysellik ile gelenekselcilik arasında kalan ilişki tutumları, kültür farklılıkları, sosyal çevre baskısı gibi birçok faktör insanları ister istemez bir strese sokmaktadır. Birçok kişi açısından evliliğin; çocuk sahibi olma, düzenli bir ev hayatı, maddi birliktelik gibi görünen bir çok olumlu yanı vardır. Evlenmeden önce kişilerin odak noktası genelde bu olumlu taraflar üzerinde toplanır. Ancak evlenme noktasında yeterli olgunluğa ve sağlıklı karar verme yetisine sahip olunmadığı takdirde evlilik koskocaman problemleri beraberinde getirir.


Bu noktada kişilerin bir takım baskılar sonucu ya da fark edemediği, açıkça duygu ve düşüncelerini ifade edemedikleri ve evlilikten beklentilerini belirtemedikleri noktada destek alması önem arz etmektedir. Kişilerin evlilikle ilgili her konuda farkındalıklarının artması daha sağlam temellerin atılmasını sağlayacaktır. Aksi takdir de “içe atmak”, “nasıl olursa düzelir” gibi davranış kalıpları ilerleyen dönemlerde ilişkide soğumalar, öfke patlamaları, uyum problemleri ve belki de aldatmaların yaşanmasına sebep olacaktır. Evliliğin hayatımızda ne kadar büyük bir sorumluluk ve ciddiyet taşıdığını düşünürsek çiftlerin bu konuda terapi almasının doğru kararlar vermelerinde etkili olacağı açıktır.

İlginizi Çekebilir